მშობლებისთვის

მოსწავლეების მიღება

მოსწავლეთა მიღება

მოსწავლეთა მიღება ხორციელდება წელიწადში ორჯერ: სექტემბერსა და იანვარში. ახალი (სექტემბრის) ჯგუფებისთვის საგაკვეთილო პროცესი  იწყება სექტემბერში, იანვრის ჯგუფებისთვის კი იანვარში, ხოლო მოსწავლეთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს უწყვეტად, მთელი წლის განმავლობაში.

ჩვენი მიზანი

ჩვენი მიზანია საქართველოში დავამკვიდროთ „შექმენი შენი ხელით“ კულტურა და მოვახდინოთ ინჟინერიის, რობოტიკის, ელექტრონიკის და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების პოპულარიზაცია.

 

კონტაქტი